דלג לתוכן המרכזי

הצהרת שמירה על טוהר בחינה

מבחן מקוון שמירה על טוהר הבחינות – סמסטר ב' תש"ף

 

סטודנט/ית יקר/ה,

נוכח המצב, מכללת אוהלו עושה ככל שביכולתה לשם המשך שגרת הלימודים, ובהתאם מבחן זה יתבצע בדרך של מבחן בית מקוון. כידוע, טוהר הבחינות הינו ערך עליון במוסד להשכלה גבוהה וככזה בעל חשיבות גבוהה ביותר למכללת אוהלו, הסגל והסטודנטים, תוך חתירה למצוינות ולשמירה על איכות אקדמית גבוהה מקצועית וערכית.

המבחנים המקוונים נועדו לשקף את הידע של הסטודנט ואת בקיאותו בחומר הנדון, ובהתאם עליהם להתקיים לפי הכללים הנדרשים, תוך ציות להוראות הרלוונטיות למבחן ובהגינות הראויה. אי כיבוד הכללים וההוראות מהווה עבירת משמעת, העלולה אף לפגוע ביתר הסטודנטים שעמדו במטלה באופן עצמאי והגון .

מכללת אוהלו תנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם שמירה על כיבוד הגינותם של מבחני הבית וטוהר הבחינות .

בברכה,

מכללת אוהלו בקצרין

 

הצהרת סטודנט/ית

אני הח"מ, מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת ביחס למבחן הנזכר לעיל כדלקמן:

  1. למיטב ידיעתי, אני בעל/ת זכאות פורמאלית להיבחן במבחן.

  2. הריני מאשר/ת כי אני מודע/ת להנחיות המרצה ביחס למבחן וכי ביצעתי את המבחן בהתאם להנחיות.

  3. הריני מאשר/ת כי נבחנתי לבד, ללא התייעצות, ללא סיוע וללא שיתוף פעולה עם אדם אחר כלשהו.

  4. הריני מאשר/ת כי ביצעתי את המבחן בלוח הזמנים הנדרש לפי הנחיות המרצה, הגשתי את הבחינה בסיום הזמן שהוקצב לה, ולא ניצלתי לרעה את הזמן הנוסף הניתן לבעלי התאמת תוספת זמן.

  5. ידוע לי כי במהלך המבחן מופעלת תוכנת   ZOOM ואמצעי בקרה אחרים כחלק מהליך הפיקוח ואני מתחייב לא לשבש פעולת פיקוח זו ולאפשר וידאו ואודיו פעילים.

  6. ידוע לי כי כחלק משמירה על טוהר הבחינות אני עשוי להידרש על ידי המרצה, לאחר קבלת המבחן ולפני מתן הציון, להסביר חלק מתשובותיי.

 

אני מודע/ת לחשיבות של קיום המבחן בהגינות, ביושר ובהתאם להנחיות המרצה, ומאשר/ת בהתחייבות זו את עמידתי בדרישות האמורות. הריני מודע/ת לכך שאי כיבוד ההנחיות האמורות והתנהלות לא הוגנת במבחן מהווה עבירת משמעת של המכללה על כל הכרוך בכך, לרבות אפשרות להרחקה מלימודים.

שם__________________

חתימה ________________

תאריך ________________

 

 

 

 

מתעניינים בלימודים? מלאו פרטים וניצור איתכם קשר או חייגו 5051*

לימודים בקהילה חמה ותומכת

מכללת "אוהלו" לחינוך ולהוראה שוכנת בקצרין אשר בגולן, במרכזה של אחת משמורות הטבע המרהיבות בנופי הארץ. באוהלו, קהילה ומגורי סטודנטים איכותיים וסל מלגות נרחב.

              
תמונות מהמכללה
יצירת קשר מלאו פרטים או חייגו

5051*