דלג לתוכן המרכזי

מדור בחינות

מדור בחינות וציונים הינו אחראי על מערך המבחנים והציונים של המכללה.

 

מזכירת מדור בחינות: ex.stud@ohalo.ac.il טלפון: 04-6825036

רכזת מדור בחינות: exam@ohalo.ac.il טלפון: 04-6825003

 

שינוי תקנון – אפריל 2020

 

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,


לאור ההתמודדות עם מגפת הקורונה, אנו נאלצים להיערך לקיומם של המבחנים בצורה שונה מכפי שהייתה עד היום, ובאופן מקוון. לצורך כך נעשו שינויים בתקנון המכללה.לשם הנוחות, להלן פירוט השינויים העיקריים שבוצעו בתקנון.

"מבחן מקוון" – בחינת בית המתנהלת באופן מקוון באמצעות מערכות תומכות למידה מקוונת.

 

מבחנים מקוונים

 1. ביצוע מבחן באופן מקוון,  הינו כפוף לכללים ולהוראות הקבועים בתקנון זה בשינויים המחויבים, ועל הסטודנטים להקפיד על ההנחיות ו/או ההוראות הניתנות ביחס אליהם, וכן להקפיד על התנהגות נאותה במהלכם על מנת לאפשר את התנהלותם התקינה.

 2. לשם השתתפות במבחן מקוון הסטודנטים נדרשים לחתום על הצהרה בנוגע לשמירה על טוהר הבחינות וכללי המבחן.

 3. על הסטודנטים חל איסור על הקלטה ו/או העתקה ו/או צילום של המבחן המקוון, כולו או חלקו, או של חומרים המועלים במסגרתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חל איסור חמור על העתקה, העברה או הפצה בכל דרך שהיא של תמונה, הקלטה או סרטון מתוך מבחן מקוון כאמור, וזאת לרבות איסור העתקה, העברה או הפצה באופן פיזי או אלקטרוני, לרבות באינטרנט, ברשתות חברתיות, בתוכנות הודעות שונות, באימיילים וכיוצ"ב.

 4. הפרת האמור בס"ק ג' לעיל, הינה בבחינת התנהגות חמורה ביותר ומהווה עבירת משמעת בהתאם לתקנון המשמעת של המכללה, ובהתאם עשויה להביא להטלתם של עונשים על המפר.

לטופס הצהרה על שמירת טוהר הבחינה - סמסטר ב' תשפ"א

 

זמני קבלת סטודנטים:

9:00-10:00 מענה טלפוני

14:00-15:00 מענה טלפוני

 

מועדי א'

 • באחריות הסטודנט להדפיס כרטיס נבחן, מומלץ להדפיס מס' ימים לפני תקופת בחינות.

 • במידה ויחולו שינויים בפרטי המבחן - תאריך, שעה, כיתה, תישלח על-כך הודעה מראש.

 • כרטיס הנבחן נמצא באורביט לייב- "טפסים ואישורים ללא תשלום" > "הפקת מסמכים" > "כרטיס נבחן".

 • בנוסף לכרטיס הנבחן יש להגיע לבחינה עם תעודה מזהה- רישיון נהיגה/תעודת זהות/ כרטיס סטודנט.

 • יש להסדיר את שכר הלימוד טרם תקופת הבחינות. (במידה וקיים חוב כספי, לא ניתן להיבחן).

 • יציאה לשירותים-במהלך הבחינה מותרת רק למי שיש אישור לכך במערכת (עקב סוגיות רפואיות או אבחון).

 • התאמות- אם אושרו, מופיעות במערכת בהתאם לאבחון. ניתן לבדוק מול רכזת לקויות למידה של המכללה (amits@ohalo.ac.il)

 • אין אפשרות לשנות כיתת בחינה.

 

לכללי התנהגות בזמן בחינה 

 

מועדי ב'

 • ההרשמה למועד ב' באמצעות מערכת האורביט לייב בלבד.

 • על מנת לבצע רישום יש להיכנס לאורביט לייב: "לוח בחינות" > "רישום למועד" (מופיע בצד שמאל), יש לבחור את הרישום למבחן המבוקש. אישור על הרישום יוצג במערכת.

 • רישום ו/או ביטול רישום למועד ב' יתאפשר עד יומיים לפני יום הבחינה.

 • לא יתקבלו סטודנטים לבחינת מועד ב' ללא רישום כנדרש.

 • אי הודעה על ביטול הרישום למועד ב' עד יומיים לפני הבחינה תגרור עלות של 100 ₪ בשכר הלימוד.

 • לכניסה לאורביט לייב 

 

מועדים מיוחדים

 • ההרשמה למועדים מיוחדים תתאפשר לאחר מועדי ב'.

 • מועדים מיוחדים ומועדי ג' תתאפשר לזכאים בלבד.

 • המועד אשר מופיע באורביט הינו רנדומלי וישתנה בהתאם להרשמה.

 • את ההרשמה יש לבצע דרך האורביט לייב> פניות מנהליות> הגשת בקשה> הזמנה> מילוי כל פרטי הטופס> בחירת הקורס ושליחת בקשה.

 • יש להעביר מסמכים רלוונטיים לדוא"ל: ex.stud@Ohalo.ac.il

 • סטודנט שלא יציג את המסמכים הנדרשים בקשתו לא תתקבל.

 • מעקב על בקשתכם ניתן לראות באורביט לייב> פניות מנהליות> הגשת בקשה.

 • לבחינות הנ"ל יש להגיע עם כרטיס נבחן ותעודה מזהה. (ת.ז, כרטיס סטודנט, רישיון נהיגה, דרכון).

 • ניתן לבטל מועד מיוחד עד יומים לפני הבחינה.

 • סטודנט אשר לא יבטל יחוייב ב100 ש"ח.

הקריטריונים לזכאים הם:

 • סטודנט אשר היה בשירות מילואים (יש להעביר אישור דיקן(.

 • אשפוז- יש להביא אישור מבית חולים.

 • שמירת הריון (יש להעביר אישור דיקן(.

 • לידה (יש להעביר אישור דיקן(.

 • אבל בגין פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד (יש להעביר אישור דיקן(.

 • קיום של 4 בחינות בשבוע במועד א'.

 • התנגשות בין בחינות.

 • כל בקשה שלא תעמוד בקריטריונים תועבר לוועדת חריגים.

 

פתיחת מחברות

בקשה לפתיחת מחברות תוגש למדור בחינות באמצעות דוא"ל: ex.stud@ohalo.ac.il בלבד ולא יאוחר מ 14 ימים מיום הקלדת הציון. המועד שנקבע יועבר אליך באמצעות האורביט לייב.

לנוהל המלא נא עיינו בידיעון המכללה.

 

לכללי התנהגות בזמן בחינה 

 

מתעניינים בלימודים? מלאו פרטים וניצור איתכם קשר או חייגו 5051*

לימודים בקהילה חמה ותומכת

מכללת תל-חי לחינוך ולהוראה שוכנת בקצרין אשר בגולן, במרכזה של אחת משמורות הטבע המרהיבות בנופי הארץ. בתל-חי, קהילה ומגורי סטודנטים איכותיים וסל מלגות נרחב.

              
תמונות מהמכללה
יצירת קשר מלאו פרטים או חייגו

5051*