דלג לתוכן המרכזי

הריון ולידה

                                                           זכויות סטודנטית בהריון ולאחר הלידה 

נוהל :

  • על סטודנטית "זכאית" בהתאם להגדרות החוק, להגיע אל דיקן הסטודנטים עם האישורים הרפואיים המתאימים לקבל אישור בכתב אודות זכאותה.

  • באחריות הסטודנטית להעביר העתק מהאישור לידיעת מזכירת בית הספר ולראש בית הספר.  וכן, למרצים הרלוונטיים, אשר משיעוריהם תיעדר.

  • השלמת מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית, קורסים וכדומה תיעשה בתיאום עם מורה הקורס בפרק הזמן שייקבע על ידו. אם לדעת המורה לא ניתן להשלים את הדרישות במהלך הסמסטר בו התקיים הקורס, יהיה על הסטודנטית להשתתף שוב בקורס בסמסטר הקרוב בו יתקיים. כמו כן, אם נבצר מהסטודנטית להשלים חובות בקורס המהווה "דרישת קדם" לקורס מתקדם, תורשה להשתתף בקורס על תנאי עד להשלמת חובותייך בקורס שהיווה תנאי קדם.

 

להלן : חוק זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב- 2012.

זכויות סטודנטיות בהריון ולאחר לידה - ("סטודנטית זכאית" הינה סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך הסמסטר או בחופשת לידה) מגובה באישורים רפואיים.

 

היעדרויות משיעורים חופשת לידה וחופשה בגין אימוץ

"סטודנטית זכאית" רשאית להעדר מ 30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. אם ההיעדרות עלתה על 30% תינתן לסטודנטית אפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו.

תיקון לחוק: בעקבות פניות שהגיעו אלינו החליטה המל"ג ביום  10.06.14 לתקן הוראה זו ולהעמיד את תקופת ההיעדרות המינימלית עבור סטודנטית לאחר לידה על ששה שבועות או 30% מכלל השיעורים - לפי הגבוה. הנימוק הוא כי תקופה זו של ששה שבועות לאחר הלידה, המוגדרת כ"משכב לידה", היא פרק הזמן המינימלי הנדרש ליולדת כדי לחזור לאיתנה. 

 

מטלות

"סטודנטית זכאית" אשר לא הגישה מטלות בתאריכים שנקבעו, רשאית להגיש את המטלות באיחור של שבעה שבועות מתום תקופת היותה "סטודנטית זכאית" (בהתאם להחלטת המרצה ובתאום אתו) עבור הגשת המטלות במועד החדש שנקבע לא יגבה תשלום נוסף.

 

בחינות

"סטודנטית זכאית" שמצבה לא מאפשר נוכחות בבחינה תבחן במועד אחר במסגרת המועדים המקובלים.

לסטודנטית בהריון תוכל לקבל אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה

לסטודנטית בהריון תינתן תוספת זמן של חצי שעה בבחינה.
סטודנטית לאחר לידה רשאית להיעדר מבחינות לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה ותהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בתקופה הנ"ל, במועדי הבחינות המקובלים.

 

ביטול קורס או דחייתו

סטודנטית לאחר לידה תהא רשאית לבטל קורס/ים גם לאחר המועד האחרון לביטול ובתנאי שטרם נבחנה, ותוכל להירשם מחדש ללא תשלום נוסף.

 

הקפאת לימודים

סטודנטית לאחר לידה רשאית להקפיא את לימודיה (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה, ולשמור את זכותה להירשם מחדש ללא תשלום ובלבד שהלימודים לא יידחו מעבר לשנתיים.

 

בני זוג לסטודנטים לאחר לידה

יהיו זכאים לחופשה בת שבוע מהלימודים וכן זכאים למועד בחינה נוסף במידה ולא השתתפו בבחינה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה.

 

 

מועד סיום התואר

מועד סיום התואר יוארך בהתאם למשך תקופות ההיעדרות המותרות, ללא תשלום תקורה עד לשנה מהמועד המקובל לסיום התואר.

 

חנייה

סטודנטית זכאית לקבל תווי חניה החל מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה.

 

כרטיסי צילום

"סטודנטית זכאית" תהא זכאית לכרטיסי צילום בגין היעדרויותיה עם לתקרה של 20 צילומים ליום היעדרות.

 

פרסים ומענקי הצטיינות

פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מהמוסד אשר מבוססים על ציונים ועל משך תקופת סיום הלימודים יחושבו לסטודנטית יולדת תוך הפחתת תקופת חופשת הלידה אותה ניצלה בפועל.

 
 

 

מתעניינים בלימודים? מלאו פרטים וניצור איתכם קשר או חייגו 5051*

לימודים בקהילה חמה ותומכת

מכללת "אוהלו" לחינוך ולהוראה שוכנת בקצרין אשר בגולן, במרכזה של אחת משמורות הטבע המרהיבות בנופי הארץ. באוהלו, קהילה ומגורי סטודנטים איכותיים וסל מלגות נרחב.

              
תמונות מהמכללה
יצירת קשר מלאו פרטים או חייגו

5051*