דלג לתוכן המרכזי

מבנה שכר הלימוד

החל משנת הלימודים תשס"ב, גובה שכר הלימוד במוסדות להכשרת מורים, הוא בהתאם להמלצות ועדת השופט וינוגרד, שהמלצותיה אושרו על ידי הממשלה, וגובה ההפחתה בשכר הלימוד נקבע על ידה.

שכר הלימוד הבסיסי המלא ללא הפחתה בשנת הלימודים תשפ"א יעמוד על 13,780 ₪ (צמוד למדד 8.2020)

 

גובה שכר הלימוד לאחר ההפחתה (השיפוי) יעמוד על 10,198 ₪. (צמוד למדד 8.2020)

 

שכר הלימוד מורכב משכר לימוד בסיסי ומתשלומים נלווים (אגרות) בהתאם להנחיות משרד החינוך, ומתשלומי רשות למעוניינים.

לכלל תשלומי שכר הלימוד יתווספו הפרשי הצמדה (פרט לאגרות).

הנהלת המכללה רשאית לשנות את שיעור שכר הלימוד, תנאי התשלום ומועדיו בכפוף להנחיות משרד האוצר ומשרד החינוך. בשינויים כאמור, יחויבו תלמידי המכללה.

 

סדיר

 

סטודנט הנרשם ללימודי תואר B.Ed ותעודת הוראה במסלול סדיר לארבע שנים.

סטודנט סדיר מחוייב בשכר לימוד מלא בגובה 10,198 ₪, צמוד למדד בכל ארבעת שנות הלימוד, ללא תלות בכמות השעות הנלמדות בפועל בכל שנה. בסה"כ 400% שכר לימוד עבור ארבע שנים.

פיצול שנת לימוד בשנים א'-ג' לשנה נוספת תחוייב בתוספת של 25% שכ"ל לשנה המפוצלת.

 

 

משלים

 

סטודנט אשר משלים קורסים נקודתיים החסרים לו לקבלת זכאות לתואר לאחר סיום לימודיו הסדירים.

סטודנט שיאריך את לימודיו למעבר למשך הלימודים התקני (ת. ראשון 4 שנים, ת. שני שנתיים), יחוייב בתוספת של 25% מגובה שכר הלימוד בכל שנה נוספת (חוזר שכ"ל תשפ"א).

 

 

ת. הוראה, התמחות נוספת והשלמה ל-M.Teach (להלן - הסבה)

 

סטודנט בעל תואר ראשון אשר משלים לימודים לצורך זכאות לתעודת הוראה, תעודת הוראה בהתמחות נוספת או לקבלה ללימודי M.Teach. (להלן הסבה)

סטודנט להסבה מחוייב בשכר לימוד על פי כמות השעות שהוא לומד בפועל עד לצבירת 24 שעות.

כאשר סטודנט לומד יותר מ-24 שעות ופחות מ-36 שעות, הוא יחוייב בשכר לימוד בגובה 100% (13,863 ₪) בלבד ללא תלות בכמות השעות.

כאשר סטודנט לומד יותר מ-36 שעות (כולל), הוא יחויב בשכר לימוד בגובה 100%  בתוספת כמות השעות מעבר ל-36  לפי חיוב לשעה.

לדוגמה: סטודנט אשר לומד 42 שעות יחוייב ב-13,780 ₪ על 36 שעות + 6 שעות לפי עלות שעה.

עלות שעה הינה 574 ₪ = 13,780/24 ₪

כמות השעות הינה בחישוב מצטבר, כך ששכר הלימוד הסופי נקבע לפי כמות השעות הסופית שהסטודנט ילמד בכל התכנית (המדרגה הבאה לחישוב בין 60-72 שעות).

 

לימודי המשך

 

סטודנט בעל תעודת הוראה אשר משלים תואר B.Ed.

סטודנט בלימודי המשך מחוייב בשכר לימוד בגובה 10,198 ₪ צמוד למדד עד לצבירת 24 שעות.

סטודנט בלימודי המשך הלומד מ-25 עד 38 (כולל) שעות, מחוייב בשכר לימוד בגובה 15,388 ₪ צמוד למדד – 150%.

סטודנט בלימודי המשך הלומד מ-39 עד 56 שעות (כולל) מחוייב בשכר לימוד בגובה 20,518 ₪ צמוד למדד – 200%.

 

תואר שני

 

סטודנט הנרשם ללימודי תואר שני M.Ed למשך שנתיים, מחוייב בשכר לימוד בגובה 13,780 ₪ צמוד למדד בכל שנה ובסה"כ ב-200% שכ"ל לתכנית. סטודנט שיאריך את משך לימודיו מעבר לשנתיים יחוייב בתוספת של 25% מגובה שכ"ל בכל שנה נוספת. סטודנט הזכאי לפטורים בשל הכרה בלימודים קודמים, יחויב בתשלום מלא של שכ"ל.

 

M.Teach

 

סטודנט הנרשם ללימודי תואר שני M.Teach למשך שנתיים, מחוייב בשכר לימוד בגובה 13,780 ₪ צמוד למדד בכל שנה ובסה"כ ב-200% שכ"ל לתכנית. סטודנט שיאריך את משך לימודיו מעבר לשנתיים יחוייב בתוספת של 25% מגובה שכ"ל בכל שנה נוספת.

בחלק ממסלולי הלימוד, תוענק לסטודנט ע"י משרד החינוך הלוואה מותנית ו/או מלגה לאחת או שתי שנות הלימוד, בהתאם לנהלי ואישור משרד החינוך. על הסטודנט לברר לגבי המסלולים הזכאים.

יודגש כי על הסטודנט להסדיר שכר לימוד ללא תלות בזכאותו להלוואה ו/או מלגה זו.

 

סטודנטים החייבים בתשלום שכר לימוד מלא

 

  • סטודנטים שאינם לומדים לתואר אקדמי ראשון, כגון: סטודנטים במכינה הקדם-אקדמית וסטודנטים במסלול הכשרה לא-אקדמי.

  • סטודנטים סדירים הלומדים לימודי הסבה בלבד, כגון: סטודנטים אקדמאים בתכנית הסבה להוראה, וסטודנטים המשלבים לימודים אקדמיים באוניברסיטה, תוך לימודי הכשרה להוראה במכללה.

  • מורים בפועל לתואר ראשון שאושר להם מענק שעות השתלמות או החזר שכר לימוד ממשרד החינוך.

  • סטודנטים בתכנית לימודים לתואר ראשון אקוויוולנטי.

  • סטודנטים אזרחי חו"ל.

 

סטודנטים הזכאים לשכר לימוד מופחת

 

  •  סטודנטים סדירים לתואר ראשון B.Ed..

  •  מורים בפועל לתואר ראשון, הנמצאים בשנת שבתון מטעם קרן ההשתלמות.

  •  מורים בפועל לתואר ראשון, שאינם מקבלים בתשפ"א שעות מענק או החזר שכר לימוד ממשרד החינוך.

יודגש כי סטודנט שישלם שכ"ל מופחת ובהמשך יתברר שאינו זכאי להפחתה, יידרש להשלים את ההפרש בשכר הלימוד.

 

מתעניינים בלימודים? מלאו פרטים וניצור איתכם קשר או חייגו 5051*

לימודים בקהילה חמה ותומכת

מכללת תל-חי לחינוך ולהוראה שוכנת בקצרין אשר בגולן, במרכזה של אחת משמורות הטבע המרהיבות בנופי הארץ. בתל-חי, קהילה ומגורי סטודנטים איכותיים וסל מלגות נרחב.

              
תמונות מהמכללה
יצירת קשר מלאו פרטים או חייגו

5051*