5051*

מידע כללי

סטודנט/ית יקר/ה שלום רב,

יש לקרוא מסמך זה בעיון.

  • כל המחירים המופיעים במסמך זה כפופים לאישור הנהלת המכללה ומשרד החינוך וצפויים להתעדכן לפני פתיחת שנת הלימודים.

  • המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים והתקנות ובנושאי שכר הלימוד המתפרסמים בחוברת זו, מבלי למסור על כך הודעה אישית לנוגעים בדבר. יש להקפיד ולהתעדכן באמצעות אתר המכללה.

  • מודגש בזאת, כי הסדרי תשלום שכר הלימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גוף אחר, על זכאי מלגות, הלוואות ומענקים.

  • המכללה רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט שלא יעמוד בהסדרי התשלום במלואם, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר, ובלא שיהיה בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת ריבית פיגורים. חזרה ללימודים, אם תאופשר לאחר כיסוי כל החוב, תהיה כרוכה בתשלום דמי טיפול בסך 300 ₪.

  • גישה לשירותים סטודנטיאלים – לכל סטודנט יונפק כרטיס או קוד  בכל שנה המשמש את הסטודנט במהלך כל שנות לימודיו במכללה המשמש לכרטיס צילום, השאלת ספרים וחומרי למידה. סטודנט חדש מחויב ב- 30 ₪, עלות הנפקה חד פעמית.

  • גיליון ציונים של השנה הקודמת ישלח עד חודש נובמבר. גיליונות נוספים (בגין ציון מאוחר או תיקון ציון) כרוכים בתשלום של 50 ₪ לכל גיליון.

  • כרטיס נבחן - לכרטיס נבחן זכאים סטודנטים ששילמו את שכר-הלימוד בהתאם להנחיות. את האישור יש להפיק ממערכת האורביט לייב.

  • תשלום לביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות, ייגבו ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי על יסוד רשימה שמית שתועבר על ידי המכללה למוסד לביטוח לאומי. האחריות לתשלום דמי הביטוח הלאומי באחריות הסטודנט בלבד.

  • ביטוח תאונות אישיות – כל הסטודנטים במכללה מבוטחים בביטוח תאונות אישיות.

 

שעות קבלת קהל במדור שכר לימוד:

09:00-10:00     מענה טלפוני

10:00-13:00     קבלת קהל במשרדים

14:00-15:00     מענה טלפוני

טל' 04-6825059

פקס 04-6825043

דוא"ל: Ksafimm@ohalo.ac.il

 

 

מתעניינים בלימודים? מלאו פרטים וניצור איתכם קשר או חייגו 5051*

לימודים בקהילה חמה ותומכת

מכללת "אוהלו" לחינוך ולהוראה שוכנת בקצרין אשר בגולן, במרכזה של אחת משמורות הטבע המרהיבות בנופי הארץ. באוהלו, קהילה ומגורי סטודנטים איכותיים וסל מלגות נרחב.

              
תמונות מהמכללה
יצירת קשר מלאו פרטים או חייגו

5051*