דלג לתוכן המרכזי

תקנון שכר לימוד

 • כל המחירים המופיעים במסמך זה כפופים לאישור הנהלת המכללה ומשרד החינוך וצפויים להתעדכן לפני פתיחת שנת הלימודים.

 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים והתקנות ובנושאי שכר הלימוד המתפרסמים בחוברת זו, מבלי למסור על כך הודעה אישית לנוגעים בדבר.

מדי פעם יועלו עדכונים לאתר המכללה, יש להקפיד להתעדכן.

 • מודגש בזאת, כי הסדרי תשלום שכר הלימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גוף אחר, על זכאי מלגות, הלוואות ומענקים.

 • המכללה רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט שלא יעמוד בהסדרי התשלום במלואם, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר, ובלא שיהיה בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת ריבית פיגורים.

 • חזרה ללימודים, אם תתאפשר לאחר כיסוי כל החוב, תהיה כרוכה בתשלום דמי טיפול בסך     300 ₪.

 • גישה לשירותים סטודנטיאלים – בכל שנה, יונפק לכל סטודנט כרטיס או קוד שישמש אותו במהלך כל שנות לימודיו במכללה לטובת כרטיס צילום, השאלת ספרים וחומרי למידה. סטודנט חדש מחויב ב-30 ₪, עלות הנפקה חד פעמית.

 • גיליון ציונים של השנה הקודמת יישלח עד חודש נובמבר. גיליונות נוספים (בגין ציון מאוחר או תיקון ציון) כרוכים בתשלום של 50 ₪ לכל גיליון.

 • כרטיס נבחן - לכרטיס נבחן זכאים סטודנטים ששילמו את שכר הלימוד בהתאם להנחיות. את האישור יש להפיק ממערכת האורביט לייב.

 • תשלום לביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות, ייגבו ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי על יסוד רשימה שמית שתועבר על ידי המכללה למוסד לביטוח לאומי. האחריות לתשלום דמי הביטוח הלאומי באחריות הסטודנט בלבד.

 • ביטוח תאונות אישיות – כל הסטודנטים במכללה מבוטחים בביטוח תאונות אישיות.

 • המכללה לא תחזיר לסטודנט שכר לימוד במקרה שקיום הלימודים יימנע מסיבות של שביתה, השבתה או כל סיבה אחרת שאין למכללה שליטה עליה.

שימו לב!

על כל סטודנט לבחור את אמצעי התשלום המתאים לו מתוך האפשרויות המוצגות בטופס "כתב התחייבות" הנמצא באתר המכללה ולשלם את מקדמת שכר הלימוד

תשלום המקדמה והסדרת התשלום הינם תנאי הכרחי למימוש הלימודים!

יודגש כי בכל צורת הסדרה, על כל סטודנט להגיש טופס להוראת קבע בבנק או באשראי זאת במקרים בהם בחר בסטודנט בצורת הסדרה אחרת (פקדון, שק, תשלומים באשראי וכד')

 

 

 

מתעניינים בלימודים? מלאו פרטים וניצור איתכם קשר או חייגו 5051*

לימודים בקהילה חמה ותומכת

מכללת תל-חי לחינוך ולהוראה שוכנת בקצרין אשר בגולן, במרכזה של אחת משמורות הטבע המרהיבות בנופי הארץ. בתל-חי, קהילה ומגורי סטודנטים איכותיים וסל מלגות נרחב.

              
תמונות מהמכללה
יצירת קשר מלאו פרטים או חייגו

5051*