דלג לתוכן המרכזי

התנסות מעשית ותכנית אקדמיה כיתה

התנסות מעשית ותכנית אקדמיה כיתה

 

לימודי הכשרה והוראה לכלל הלומדים בחוג לחינוך והוראה.

רכזת הדרכה פדגוגית: ד"ר עדני נייפלד.

 

ההתנסות בהוראה במסגרת הלימודים בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה של המכללה האקדמית תל-חי נעשית בדגם התנסות קלינית, המאפשרת לסטודנט ליישם תיאוריות שלמד, תוך התנסות בשדה החינוך, קבלת מודל ממורה מנוסה והדרכה ספציפית ממדריך פדגוגי מטעם המכללה.

ההתנסות בהוראה מבקשת לחשוף בפני הסטודנט את עבודת המורה, תוך פעילות יזומה והשתלבות בחיי בית הספר, לטפח בו את תחושת היעוד  והשליחות למקצוע, לשכלל את יכולות ההוראה שלו בסביבה תומכת ומעצימה ולשפר את הביטחון העצמי שלו במקצוע ההוראה.

המכללה האקדמית תל-חי מלווה את ההתנסות של הסטודנט בשטח בקורס דידקטיקה, המביא מודלים ותיאוריות חינוכיות מוכרות וחדישות, המבוססות על ביבליוגרפיה עדכנית. המכללה מלווה את התנסותם של הסטודנטים במחקרים הבאים לחדש ולשפר את ההכשרה.

ייחודיותו של קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה כקמפוס פורץ דרך בתחום הפדגוגיה החדשה, שילוב הטכנולוגיה בהוראה ומרחבי למידה דינאמיים, בא לידי ביטוי בעבודת הסטודנט בשדה החינוכי, המביא עימו לבתי הספר המכשירים, דרכי הוראה חדישות ושימוש בטכנולוגיה. הקמפוס מלווה את הסטודנט ביישום דרכי ההוראה החדשות במהלך התנסותו.

 

מהלך ההתנסות

 

במהלך לימודיו מתנסה הסטודנט בעבודה מעשית בגנים ובכיתות בית הספר (בהתאם למסלול הלימודים) ומיישם את הקורסים הנלמדים בחינוך ובדיסציפלינה לפי תכנית ספיראלית מתפתחת.

 

סטודנטים סדירים לתואר ראשון בוגר בחינוך ובהוראה (B.Ed.):

 

בשנה ראשונה - יתנסה הסטודנט לגיל הרך במעונות יום ופעוטונים. את ההתנסות מלווה קורס דידקטיקה.

בשנה שנייה - יתנסה הסטודנט במסלול יסודי ועל יסודי בהתנסות כוללת בהיקף של יום בשבוע במתכונת PDS (professional development school).

סטודנט  להוראה במסלול בגיל הרך יתנסה בהיקף של יום בשבוע בגני טרום חובה.

סטודנט שלומד במסלול לחינוך מיוחד (דו חוגי), יתנסה יום נוסף במוסדות חינוך בחינוך המיוחד.

את ההתנסות מלווה קורס דידקטיקה.

בשנה שלישית – ישתתף הסטודנט בתכנית "אקדמיה כיתה/גן". התנסות אינטנסיבית בהיקף של שלושה ימים בשבוע, החל מפתיחת שנת הלימודים של מוסדות החינוך (סוף אוגוסט). במסגרת ההתנסות ילמד הסטודנט בצמד יחד עם מורה מכשיר/ גננת מכשירה ויתערה בחיי בית הספר/ גן חובה החל משלב תכנון הלימודים, ניהול כיתה, ארגון וייזום אירועים, תקשורת עם הורים, ועוד. ההתנסות תתמקד בתחום הדיסציפלינארי ותלווה בקורס דידקטיקה מותאם.

סטודנטים הלומדים במסלול לחינוך מיוחד, יתנסו בהוראה בגישה משלבת בבתי ספר רגילים ובגנים רגילים במסגרת "אקדמיה כיתה".

בשנה רביעית ­- כלל הסטודנטים יצאו לשנת התמחות בהוראה (סטאז) במסגרת יחידת הסטאז'.

 • הקורסים וליווי ההתנסות הנם באחריות המדפי"ם (מדריכים פדגוגיים), המלווים את הסטודנט בכל שלבי ההתנסות המעשית בהוראה.
 • ההתנסות באחריות רכזת הדרכה פדגוגית, ראש ההתמחות ובתיאום ראשי החוגים/ הפקולטות ובתי הספר.
 • המכללה האקדמית תל-חי משבצת את הסטודנטים להתנסות בבתי ספר וגנים מתאימים, הנבחרים על ידי המכללה בשיתוף הפיקוח על משרד החינוך.

 

סטודנטים לתעודת הוראה:

 

בשנה ראשונה - הסטודנט במסלול יסודי ועל יסודי יתנסה בהוראת עמיתים וילמד דידקטיקה בהיקף של 2 ש"ש.

סטודנט בחוג להוראת האנגלית רב גילאי יתנסה בשנה זו בהוראת האנגלית לבית הספר היסודי בהיקף של יום בשבוע .

סטודנט במסלול לחינוך בגיל הרך יתנסה בשנה זו בגני חובה בהיקף יום בשבוע. ההתנסות תלווה בקורס דידקטיקה.

בשנה שניה – יתנסה הסטודנט במסלול מורים התנסות דיסציפלינארית בהיקף יום בשבוע, הסטודנט לגיל הרך יתנסה בגני טרום חובה. ההתנסות תלווה בקורס דידקטיקה מותאם.

בשנה שלישית סטאז', התמחות בהוראה.

 • כל הקורסים בהתנסות הם באחריות המדפי"ם (מדריכים פדגוגיים), המלווים את הסטודנט בכל אחת משתי שנות ההתנסות שלו.
 • כל ההתנסות באחריות רכזת הדרכה פדגוגית, ראש ההתמחות ובתיאום עם המדפ"ים.
 • המכללה האקדמית תל-חי משבצת את הסטודנטים להתנסות בבתי ספר וגנים מתאימים, הנבחרים על ידי המכללה בשיתוף הפיקוח על משרד החינוך.

 

 

שיבוץ סטודנטים לעבודה מעשית

 • הסטודנטים ישובצו לבתי-ספר מאמנים או לגנים להתנסות מעשית עפ"י הנהלים הבאים:
 • הסטודנט ישובץ עפ"י צורכי ההכשרה והאיכות האקדמית השיבוץ יבוצע באחריות המכללה.
 • סטודנט לא ישובץ בביה"ס או בגן שבו התנסה בשנה קודמת.
 • מומלץ לשבץ סטודנטים דוברי ערבית, לבי"ס שהשפה הדבורה בו עברית לפחות פעם אחת במהלך ההתנסות המעשית.
 • במסגרת ההתנסות נדרשת השתתפות מלאה (100% נוכחות) של הסטודנט, כל היעדרות תושלם במועד אחר בתיאום עם המד"פ.
 • סדרי בית ספר/גן שבהם מתקיימות ההתנסויות בהוראה מחייבים את הסטודנטים. על היעדרות מהעבודה המעשית יש להודיע מראש למורה המאמן/ת ולמדריך/ה הפדגוגי/ת.
 • סטודנט החוזר על שנת התנסות, נדרש לשלם את שכר הלימוד בגין שעות ההתנסות.
 • הסטודנט חייב להיות במקום ההתנסות מתחילת יום הלימודים ועד תומו.
 • היעדרות ממושכת מלימודים בגין שירות מילואים ואבל (ימי השבעה), איננה נכללת בהיעדרות המותרת. חופשת לידה וחופשת נישואין - נכללות.
 • סטודנטית בהריון לא תוכל להשתתף בשיעורים מעשיים הכרוכים בפעילות גופנית. באחריות הסטודנטית להודיע על כך מיד, בכתב, למזכירות המסלול. במסלול החינוך הגופני, לא תוכל הסטודנטית להשתתף גם בשיעורי ההתנסות בהוראה, אם אלה כוללים מאמץ גופני.
 • לאישור בקשות מיוחדות בגין עניינים רפואיים או אישיים יש להמציא מסמכים. את הבקשות יש להפנות אל ראש המסלול.
 • היעדרות בגין ייצוג המכללה, באישור גוף מוסמך, אינה נכללת במכסת ההיעדרות המותרת. על הסטודנט להשלים את כל חובותיו הנובעות מההיעדרות.

 

 תכנית אקדמיה – כיתה

רכזת: ד"ר עדני נייפלד

 

תכנית "אקדמיה כיתה" פועלת בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה של המכללה האקדמית תל-חי משנת תשע"ו. מטרותיה המרכזיות של התכנית להוביל  שינוי בדגם ההתנסות המעשית בתהליך הכשרת מורים ולהכין את הסטודנט בצורה מיטבית לאתגרי ההוראה לקראת כניסתו לעבודה. במסגרת התכנית מתנסה הסטודנט בשנתו השלישית ללימודים, התנסות אינטנסיבית של שלושה ימים בבית ספר, תחת הנחייתו של מורה מכשיר, הלומד ומשתלם בתחום, ותחת הדרכתו של מדריך פדגוגי מהמכללה, המביא לידי ביטוי שילוב של תיאוריות, פרקטיקות ופדגוגיה חדשנית בהוראה. במסגרת ההתנסות לומד הסטודנט להכיר את בית הספר לרבדיו השונים ומתערה בתחומים שונים ומגוונים בעבודת המורה.

 

מסלולי ההכשרה לחינוך והוראה

 • מסלול הגן והגיל הרך (גילאי לידה עד 6)*.
 • מסלול לבית הספר היסודי.
 • מסלול לבית הספר העל יסודי.

* במסלול הגן ניתן להרחיב את ההסמכה להוראה לכיתות א' ו-ב' (בתוספת שעות לימוד ובתשלום שכ"ל נוסף).

 

מסלול הכשרה הגן והגיל רך

 

מסלול הגיל הרך מכשיר מחנכים לילדים בטווח הגילאים לידה ועד גיל 6 בשלושה נתיבים מרכזיים:

נתיב הגן - הכשרה להוראה בגנים של החינוך הרגיל.

נתיב הגן + כיתות א'-ב' - הכשרה להוראה בטווח הגילים לידה עד 8 (הרחבת הסמכה בתוספת שעות לימוד ותשלום שכ"ל נוסף).

התפיסה של צוות ההוראה מכוונת לגישה הוליסטית לילדים, מתוך הכרה שקיימת התפתחות לא אחידה של הילדים. ילדים בני גיל אחד שונים בהתפתחותם הקוגניטיבית, הרגשית, החברתית, הפיזית והמוטורית. מכאן נובע הצורך בהכשרה בכל תחומי ההתפתחות ובהקניית מיומנויות, התואמות רבגוניות בילדים.

 

מטרות ההכשרה

 

להקנות מודעות להתפתחות הילד והלמידה, התייחסות לערכי המשפחה והקהילה, פיתוח תכניות ויישומן, חקירה והערכה, עבודה מעשית ומקצועיות. פיתוח והכשרת הסטודנט/ית מתמקדים בפיתוח הכישורים והמיומנויות, בהתאמה לצרכי הגן ובפיתוח כישורי הוראה, תוך התנסות בעבודה מעשית במסגרות חינוכיות כמו גני ילדים פעוטונים ומעונות יום.

הלימודים כוללים: לימודי יסוד והעשרה, לימודי חינוך וחינוך לגיל הרך והכשרה להוראה ולימודים בחוגים דיסציפלינריים נבחרים.

 

 

מסלול הכשרת מורים לביה"ס היסודי לכיתות א'-ו'

 

בית ספר היסודי הינו מוקד העשייה חינוכית ומהווה את הבסיס המרכזי לחינוך דור העתיד.

מתוך ראיית זו, הכשרת פרחי ההוראה במסלול המורים לבית הספר היסודי במכללה מתבססת על תיאוריות עדכניות של למידה ושל הוראה מצד אחד ושל התפתחות רגשית וחברתית אצל ילדים בגילאים הרלוונטיים.

תכנית הלימודים, שמה לה למטרה להכשיר מורים מצוינים בעלי הבנה עמוקה בהיבטים שונים של התפתחות קוגניטיבית ורגשית של ילדים, בעלי יכולת התמודדות ופיתוח פתרונות לאתגרים חינוכיים וערכיים, ובעלי רגישות אנושית ואחריות ממלכתית וסביבתית. אלו באים לידי ביטוי בפיתוח מיומנויות של רכישת מידע, עיבוד ידע ברמות חשיבה שונות והצגתו, כולל שילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת, קריאה והערכת ספרות והעשרה תרבותית. התכנית מעוגנת בסטנדרטים של מצוינות, כפי שנקבעו במדיניות משרד החינוך.

 

תנאים ייחודיים למסלול מורים:

 

סטודנטים בעלי הישגים גבוהים ייהנו ממלגות לימודים.

בנתיב הדתי אנו משתדלים כי ההתנסות המעשית בליווי שיעורי החמ"ד יתקיימו בבי"ס ממ"ד.

 

מטרות ההכשרה

 

להכשיר את פרחי ההוראה בתהליך השתלבותם כמורים במערכת החינוך בידע מעמיק ומקיף ברמה אקדמית ובגישה חוקרת ומעריכה. אלה יירכשו תוך העמקת הלימודים בתחומי דעת שונים, בחשיבה יצירתית ובגישה דינמית ומקיפה.

להקנות את המיומנויות של ההוראה על בסיס שיקולי דעת פדגוגיים מתאימים לאוכלוסיית התלמידים בגיל ביה"ס היסודי. למימוש מטרה זו ילמדו הסטודנטים את המקצועות של הפדגוגיה והדידקטיקה התיאורטיים ויתנסו באמצעותם בעבודה המעשית ובהפעלה של פרויקטים ייחודיים (כמפורט בהמשך) בליווי של המדריכים הפדגוגיים (המד"פ) והמורים המאמנים בבתי ספר יסודיים בממלכתי או בממלכתי-דתי.

לטפח בסטודנטים, באמצעות התוכניות הערכיות במסלול ביה"ס היסודי, להיות בעלי השקפה חינוכית-הומניסטית כבני אדם וכמחנכים לעתיד, להיות בעלי הכשרה "כסוכני שינוי" וכמורים בעידו הפוסט מודרני במערכת החינוך והחברה.

המקצועות שהמכללה מציעה להכשרת מורים לביה"ס היסודי: הוראת מדעים ומדעי הסביבה, תוך מתן דגש לסביבה ירוקה, מתמטיקה, חינוך מיוחד (רב גילאי), יהדות, לשון עברית, חינוך גופני (רב גילאי)

 

אלה תחומי עיסוק ומחקר בהם מתמחה המכללה האקדמית תל-חי, והיא מציעה בהם את מיטב המרצים והחוקרים מהצפון, המשקיעים את זמנם ומרצם להכשרת מורים לבית הספר היסודי אשר יגדלו את דור העתיד של מדינת ישראל, דור שעליו תוטל האחריות ליצור סביבה טובה ובריאה לחיות בה.

 

מסלול להכשרת מורים לבית הספר העל יסודי ז'-י'

 

המסלול להכשרת מורים לבית הספר העל יסודי מכשיר מורים להוראה בשכבת גילאים מאתגרת שבה הולכת ומתעצבת דמותו של האדם הבוגר.

שילוב של לימודים עיוניים בתחומי דעת בחינוך כמו פסיכולוגיה של המתבגר וסוציולוגיה יביאו את "פרחי ההוראה" לרמה גבוהה הנדרשת כיום במערכת החינוך הישראלית.

המורים המלמדים בבית הספר העל יסודי, עומדים בפני אתגרים רבים, מעצם העובדה שהם עוסקים בהוראת מקצועות והתמחויות מגוונים, אשר מהווים עבור התלמידים תחומי עניין עכשוויים, אותם הם פוגשים לעיתים קרובות בתקופת חייהם כמתבגרים, ואשר יכולים להיות עבורם הזדמנות להתחיל ולעצב את כיווני ההתפתחות העתידיים שלהם. למורה לגילאים האלה, יהיו הכלים המקצועיים ללמד, להדריך ולהנחות את התלמיד המתבגר לעבור תקופה זו בהצלחה.

בין שאר המקצועות שהמכללה תציע להכשרת מורים לביה"ס העל יסודי, נמצא מקצוע ייחודי של הוראת הביולוגיה ומדעי הסביבה, תוך מתן דגש לסביבה ירוקה, וכן מקצועות הוראת המתמטיקה, לשון עברית, אנגלית, חינוך מיוחד (רב גילאי), לימודי א"י, יהדות וחינוך גופני (רב גילאי).

אלה תחומי עיסוק ומחקר בהם מתמחה המכללה האקדמית תל-חי, והיא מציעה בהם את מיטב המרצים והחוקרים מהצפון, המשקיעים את זמנם ומרצם להכשרת מורים לבית הספר העל יסודי אשר יגדלו את דור העתיד של מדינת ישראל, דור שעליו תוטל האחריות ליצור סביבה טובה ובריאה לחיות בה.

מתעניינים בלימודים? מלאו פרטים וניצור איתכם קשר או חייגו 5051*

לימודים בקהילה חמה ותומכת

מכללת תל-חי לחינוך ולהוראה שוכנת בקצרין אשר בגולן, במרכזה של אחת משמורות הטבע המרהיבות בנופי הארץ. בתל-חי, קהילה ומגורי סטודנטים איכותיים וסל מלגות נרחב.

              
תמונות מהמכללה
יצירת קשר מלאו פרטים או חייגו

5051*