אחה"צ טובים אורח, התחבר
logo
שתפו ב:
ליצירת קשר בנושא
רציונאל
*שם:
דואר אלקטרוני:
*מספר טלפון:
*קטגוריה:
תוכן:


העבודה הסמינריונית מכוונת ליצור ללומד הזדמנות לפתח וליישם את כישוריו אקדמיים ובהם קריאה, ניתוח של טקסטים מדעיים, אינטגרציה של סוגי ידע שונים, הבעת ביקורת בתבחינים אקדמיים, תכנון מחקר ויישומו וכתיבה מדעית.


העבודה הסמינריונית נכתבת במסגרת של קורס (סמינריון), תוך הישענות על נושא או נושאים שהם נגזרת ממנו. העבודה מתייחסת לדפוסי ולשיטות העבודה המקובלים בקורס (ובהלימה להנחיות המרצה).


על מנת להבחין בתרומתו של הסטודנט למחקר, ולהבדילה מעבודות של אחרים, עליו לנקוט באמצעים האקדמיים המקובלים ובכלל זה לעצב את עבודתו בכוחותיו, תוך שהוא נותן דגש על אתיקה מחקרית, ומכבד את הגורמים שעליהם הוא מבסס את כתיבתו באמצעות איזכור נאות של דבריהם.