לילה טוב אורח, התחבר
logo
שתפו ב:
ליצירת קשר בנושא
אפשרויות ביצוע התשלום
*שם:
דואר אלקטרוני:
*מספר טלפון:
*קטגוריה:
תוכן:

הסדרת שכ"ל תשע"ח

 

באחריות הסטודנט לבדוק מדי תקופה את מצב החשבון באורביט לייב על מנת לוודא שאין לו חובות נוספים בשכר הלימוד.

 

 • אפשרות א'

תשלום שכר הלימוד מראש – הנחה בת 5% למשלמים שכ"ל מראש .

סטודנטים המעוניינים לשלם מראש, יעשו זאת עד 05/11/2017 באמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת האורביט לייב בתשלום אחד (מצב חשבון>תשלום חוב)  משלוח טפסי הסדר שכר לימוד למייל KSAFIMM@OHALO.AC.IL, ,לפקס 046825043 או בדואר, וזאת כדי למנוע המתנה מיותרת. על המחאה יש לציין לפקודת "מכללת אוהלו".

את הסכום המדויק ניתן לראות במערכת האורביט לייב (מצב חשבון>מצב חשבון).

סטודנטים לסמסטר אביב ישלמו עד 15/03/2018

בחירה באפשרות זו איננה פוטרת את הסטודנטים מתשלום מקדמה.

 

 • אפשרות ב'

תשלום שכר לימוד בהוראת קבע – תשלום שכר הלימוד בשמונה תשלומים צמודי מדד (בניכוי המקדמה). שכר הלימוד ייגבה באמצעות הוראת קבע מחשבונך או מחשבון המממן (קיבוץ, מועצת אזורית, הורים וכו') ויחויב בתאריכים הרצופים להלן: 20/10/2017, 20/11/2017, 20/12/2017, 20/01/2018, 20/02/2018, 20/03/2018, 20/04/2018, 20/05/2018.

סטודנטים לסמסטר אביב יחויבו בתאריכים הרצופים להלן: 20/03/2018, 20/04/2018, 20/05/2018, 20/06/2018, 20/07/2018, 20/08/2018, 20/09/2018, 20/10/2018

לצורך ביצוע תשלום באמצעות הוראת קבע יש לחתום על טופס הרשאה לחשבון, באתר המכללה או בהנהלת החשבונות.

למעוניינים להמשיך הו"ק משנה קודמת יש לחתום על נספח הבקשה להמשך החיוב.

 

 

 • אפשרות ג'

גופים מממנים: תשלום שכר הלימוד על ידי אחרים – סטודנטים שיצרפו אישורים של המוסד המממן יהיו פטורים ממילוי הוראת קבע, אך יצטרכו לשלם את המקדמה והתשלומים הנלווים. סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מאחד מהגורמים הנ"ל, יחתמו על כתב הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע) ובאמצעותו תגבה המכללה כספים עד להמצאת האישור. לאחר המצאתו יוחזרו לסטודנטים הכספים בהתאם לתקנון שכר הלימוד.

להלן רשימת הגופים שמהם מקבלת המכללה התחייבות:

ü       מנהל  הסטודנטים

ü       משרד הביטחון

ü       המוסד לביטוח לאומי

משרד הביטחון ומינהל הסטודנטים אינם משלמים עבור הסטודנטים שבטיפולם  את התשלומים הייחודיים והנלווים: לינה וסיורים, שמירה, אגודת הסטודנטים, ביטוח תאונות אישיות. תשלומים אלה יחולו על הסטודנט וישולמו על ידו.

 

 • אפשרות ד'

חוק חיילים משוחררים – במקרה של מימון על פי חוק חיילים משוחררים, אין זה פוטר את הסטודנט מתשלום מקדמה והסדרת שכר הלימוד, כספי המימון יועברו לפקדון הצבאי של הסטודנט לאחר ששילם את שכר הלימוד.

 

 • אפשרות ה'

תשלום שכר הלימוד באמצעות כרטיסי אשראי - דרך מערכת האורביט לייב עד 8 תשלומים (מצב חשבון>תשלום חוב)  משלוח טפסי הסדר שכר לימוד למייל KSAFIMM@OHALO.AC.IL ,לפקס 046825043

 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 8 תשלומים רגילים (למשלמים בדרך זו יתווספו תשלומי הצמדה בסוף השנה) או לשלם בדרך של הוראת קבע באשראי.

  אפשרות ו'
   

סטודנטים שלא יבחרו באחת מהאפשרויות המופיעות לעיל, יצטרכו לפנות בכתב למנהל חשבונות מדור שכר לימוד, עד לתאריך 22/10/2017,   15/03/2018 למתחילים בסמסטר אביב בבקשה לאפשר להם תשלום בדרך אחרת, אותה יציינו בבקשתם.

שכר הלימוד של סטודנט המאחר בהרשמתו את המועדים הראשונים של התשלום, יתחלק למספר תשלומים שווה למספר מועדי הגבייה הנותרים עד ה 20/05/2018.

 

 • הזכאים למלגות, הלוואות או מענקים יקבלו החזר כספי עם קבלת הזיכוי / ההלוואה / המלגה / המענק.
 • הלוואות משרד החינוך לזכאים ניתנות לכל המוקדם בתום סמסטר א'.

 

 

כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד, הפרשי הצמדה וקנס פיגורים.

 • חובה על כל סטודנט לחתום על כתב התחייבות המופיע באתר המכללה.
 • ביום תחילת הלימודים, סטודנט שלא שילם את המקדמה ו/או לא החזיר את כתב ההתחייבות חתום, לא יוכל להתחיל לימודיו במכללה ולא יהיה סטודנט מן המניין באותה שנת לימודים.