אחה"צ טובים אורח, התחבר
logo
שתפו ב:
ליצירת קשר בנושא
היחידה למעורבות חברתית
*שם:
דואר אלקטרוני:
*מספר טלפון:
*קטגוריה:
תוכן:


מעורבות חברתית-קהילתית של סטודנטים במסגרת האקדמית יוצרים מגוון יתרונות לשלושת הגורמים המעורבים בתהליך: המוסד האקדמי-הסטודנטים-הקהילה. המעורבות החברתית עונה על צרכים מיידים וארוכי טווח של הקהילה. וכמו כן, תורמת להתפתחותם האישית והמקצועית של הסטודנטים כתוצאה מהמפגש היזום עם הקהילה. כך למשל, השילוב התיאורטי והפעילות החברתית, הכוללת שיח בין אישי, למידה חווייתית וחיבור למושגים תיאורטיים, מגבירה את ההישגים האקדמיים מחד ותורמת להבנתם הפרופסיונאלית של הסטודנטים מאידך. עוד נמצא כי תכניות הלמידה השירותיות המשלבות מעורבות חברתית ולמידה אקדמית, עוזרות לפתח הידע, הכישורים והיכולות הקוגניטיביות הדרושים להתמודדותם של הסטודנטים עם היבטים חברתיים מורכבים בעתידם המקצועי. יתרונות אלו באים לידי ביטוי במיוחד כאשר מדובר בסטודנטים להוראה שעבורם המעורבות בפרויקטים חברתיים, מספקת הזדמנות להבנה עמוקה יותר של שונות חברתית-תרבותית, והבניית התפיסה העצמית שלהם כמורים לעתיד.

הפעילות האקדמית-קהילתית הנ"ל, עשויה להיות מועצמת במיוחד באזורים פריפריאליים. בהם, שיתוף הפעולה בין המוסד האקדמי והקהילה המקומית, באמצעות מעורבות סטודנטיאלית, תורמם לקיימות. שבבסיסה - תיעול של יכולות מקומיות ותקשורת בין אישית ומערכתית של קבוצות ומוסדות. זאת באמצעות מגוון פרויקטים חברתיים בהיקפים קטנים ובינוניים. כפועל יוצא של פעילות אזורית זאת, יוצר המוסד האקדמי והסטודנטים שלו תקשורת והנגשה של ידע, קידום חינוך, ויצירת חדשנות. בהתבסס על האמור לעיל, ומתוך ההקשרים החינוכיים, האקדמיים והגיאוגרפיים של מכללת אוהלו, היא שותפה מלאה לעמדת המל"ג לגבי חשיבותה של מעורבות חברתית וקהילתית של סטודנטים. תפיסה זאת, המבוצעת הלכה למעשה באמצעות משרד דיקן הסטודנטים, הביאה בשנים האחרונות לתנופה משמעותית בהיקף הפעילות והתרומה של המכללה לקהילה המקומית והאזורית.

במהלך שנת תשע"ו, כ-95 סטודנטים של המכללה יתנדבו בהיקף של 6,000 שעות (להוציא עוד כ-150 סטודנטים בפרויקט פר"ח ופר"ח-לשם), בפרויקטים קהילתיים שונים במגוון מקומות מהסביבה המידית והמרוחקת של המכללה. בין הפרויקטים השונים ניתן לציין למשל: אקדמיה צעירה (חוגי העשרה ותגבור לגילאי 10-12); שער שוויון (תכנון וביצוע של מרכזי למידה לבני נוער); חונכות בבתי ספר (חונכות אישית וקבוצתית בבתי ספר בשכונות במצב חברתי כלכלי נמוך); העצמת ילדים במועדוניות (העצמה של ילדים ובני נוער דרך אומניות לחימה ופעילות ספורטיבית); שיתופי פעולה עם עמותות כגון אחרי, חינוך לפסגות, מפעלות חינוך ועוד; מועדון נכי צה"ל בטבריה (העברת חוגי פעילות גופנית); מועדון הימיה בעכו (פעילויות ימיות לאוכלוסיות מיוחדות); אימוץ ניצולי שואה בקצרין (ליווי, תמיכה ותיעוד); הנצחת מורשת עם ותרבות בנויה ערבית ועוד רבים אחרים.

המעורבות החברתית של מכללת אוהלו מופעלת על ידי משרד דיקן הסטודנטים, ביחידה למעורבות חברתית, ופועלת במספר מישורים בהם התנדבות כנגד מלגות, התנדבויות נקודתיות או ארוכות טווח, לטובת קהילת הסטודנטים, הקהילה המידית או הרחוקה, ובמגוון קבוצות אוכלוסייה. כל המעוניין לתרום מזמנו ומכישוריו, לטובת הקהילה ולטובת התפתחותו האישית, מוזמן לפנות לרכזת החברה והתרבות של המכללה - גב' אתי סרג'נט - בדוא"ל: etisa@ohalo.ac.il

או בטלפון 04-6825023.