לילה טוב אורח, התחבר
logo
שתפו ב:
ליצירת קשר בנושא
אנגלית למטרות אקדמיות
*שם:
דואר אלקטרוני:
*מספר טלפון:
*קטגוריה:
תוכן:
  • עפ"י הנחיות המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), כל הסטודנטים במכללה – כמו גם בכל המוסדות להשכלה גבוהה-  יידרשו לסיים את חובות האנגלית, כולל רמת פטור, לא יאוחר מסוף סמסטר ב' של שנה ב' ללימודים.
  • סיווג הסטודנטים לרמות לימודים, ייעשה על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
  • מועמדים הפטורים מחובת המבחן הפסיכומטרי, יחויבו להיבחן במבחן אמיר או אמיר"ם, במטרה לסווגם לרמות למידה באנגלית. עלות מבחן אמיר"ם על פי דרישת המרכז הארצי לבחינות והערכה, ומשולם ישירות למרכז הארצי לבחינות והערכה. ניתן להירשם עצמאית למבחן זה. לחלופין, ניתן יהיה להיבחן במכללה, במועדים מיוחדים שעליהם ייצא עדכון מהמכללה.
  • הקורסים באנגלית מלבד הקורס ברמת פטור, כרוכים בתשלום נוסף מעבר לשכ"ל.
  • התשלום עבור כל קורס באנגלית, בן 4 שעות סמסטריאליות, הינו על בסיס עלות ש"ש כפי שמתפרסם בחוזר משרד החינוך
  • אפשר וסטודנט יידרש ללמוד ולשלם עבור מספר קורסים באנגלית, עד שיגיע לרמת הפטור, זאת בהתאם לציונו באנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמיר"ם.