דלג לתוכן המרכזי

חינוך לגיל הרך

  • חינוך לגיל הרך
  • דבר ראש המסלול
  • סגל המסלול
  • התנסות מעשית
  • יצירת קשר
חינוך לגיל הרך
דבר ראש המסלול
סגל המסלול
התנסות מעשית
יצירת קשר

תקופת הילדות המוקדמת הינה תקופה משמעותית המשפיעה ביותר על התפתחות אישיותו של האדם בהמשך חייו. אי לכך, הצוות החינוכי, המנחה את פרחי ההוראה בקמפוס אוהלו של מכללת תל-חי, הינו בעל תפיסה הוליסטית, הרואה את הילד כשלם ואת סביבת חייו כמכלול.  סגל התכנית שם לו למטרה לשמור על "רוח הגן" ולהוביל את הסטודנטיות והסטודנטים בתפיסת עולם זו, המבוססת על הגישה הקונסטרוקטיביסטית- פרוגרסיבית הומניסטית, אשר מכבדת את עולמו של הילד והידע שהוא מביא עמו. גישה זו תבוא לידי ביטוי בלמידה חווייתית התנסותית, המעוררת סקרנות ותשוקה ללמידה של הילד והמחנך כאחד, מתוך הדדיות, שיח והקשבה.

התכנית לגיל הרך, בקמפוס אוהלו, שואף לטפח בוגרים, "מחנכים לעתיד", המהווים דוגמה אישית,  ערכיים, קשובים ומכבדים את האדם באשר הוא, בעלי יכולת לחקור וללמוד בדרכים  המותאמות לרוח התקופה: גמישות חשיבתית, עבודה שיתופית, פתרון בעיות ויצירתיות. בוגרי קמפוס אוהלו, בעלי כישורים אלו, ידעו להוביל ולטפח את קבוצת הילדים בגיל הרך, להיות בעלי כישורים ועולם ערכים דומה. המחנכים, הילדים וההורים, המהווים את קהילת הגן, יהיו שותפים לקהילה לומדת, המתפתחת מתוך דיאלוג והקשבה.

 

ישנם שני נתיבים: 

נתיב הגן - הכשרה להוראה בטווח הגילאים לידה עד 6.

נתיב הגן + כיתות א’- ב’ - הכשרה להוראה בטווח הגילאים לידה עד 8 (הרחבת הסמכה)*

 

עבודת החינוך בעידן המודרני דורשת ידע רב-תחומי בשילוב עם מיומנויות מגוונות וכושר הוראה. התכנית משלבת אשכולות למידה הנשענים על מסלולי לימוד קיימים ומותאמים לגיל הרך.

אשכול תנועה וצליל - בשיעורי התנועה והמוסיקה המוצעים לסטודנטים להוראה במסלול הגן יילמדו כלים ייחודיים מתחומי התנועה והמוסיקה המעודדים אצל ילדי הגיל הרך התנסות, חקירה והמשגה בתחומי דעת שונים: שפה, מתמטיקה, מדעים, חגים ועוד.

אשכול מדעי הטבע - הלימודים מתמקדים בנושאי המדעים, טבע וסביבה בדרך של למידה מגוונת וחווייתית, במעבדה ובסביבה הטבעית. חלק מהנושאים הנלמדים הם: החי והצומח של ארץ ישראל, הגינה האקולוגית, גוף האדם, חומרים ותכונותיהם, אקלים ואיכות הסביבה.

אשכול החינוך מיוחד – הלימודים מתמקדים בהכרת מאפיינים ודרכי הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים. האשכול הוא חובה מפני שהיום בכל גן ישנם משולבים ילדים עם צרכים מיוחדים ויש צורך להכיר את הצרכים ומגוון דרכי הוראה שמתאימות לאוכלוסייה הזאת.


 

למה ללמוד חינוך והוראה לגיל הרך בקמפוס אוהלו
 

התכנית לגיל הרך, בקמפוס אוהלו, שואפת לטפח בוגרים, "מחנכים לעתיד", המהווים דוגמה אישית,  ערכיים, קשובים ומכבדים את האדם באשר הוא, בעלי יכולת לחקור וללמוד בדרכים  המותאמות לרוח התקופה: גמישות חשיבתית, עבודה שיתופית, פתרון בעיות ויצירתיות. בוגרי קמפוס אוהלו, בעלי כישורים אלו, ידעו להוביל ולטפח את קבוצת הילדים בגיל הרך, להיות בעלי כישורים ועולם ערכים דומה. המחנכים, הילדים וההורים, המהווים את קהילת הגן, יהיו שותפים לקהילה לומדת, המתפתחת מתוך דיאלוג והקשבה.

עבודת החינוך בעידן המודרני דורשת ידע רב-תחומי בשילוב עם מיומנויות מגוונות וכושר הוראה. התכנית משלבת אשכולות למידה הנשענים על מסלולי לימוד קיימים ומותאמים לגיל הרך.

אשכול תנועה וצליל - בשיעורי התנועה והמוסיקה המוצעים לסטודנטים להוראה במסלול הגן יילמדו כלים ייחודיים מתחומי התנועה והמוסיקה המעודדים אצל ילדי הגיל הרך התנסות, חקירה והמשגה בתחומי דעת שונים: שפה, מתמטיקה, מדעים, חגים ועוד.

אשכול מדעי הטבע - הלימודים יתמקדו בנושאי המדעים, טבע וסביבה בדרך של למידה מגוונת וחווייתית, במעבדה ובסביבה הטבעית. חלק מהנושאים הנלמדים הם: החי והצומח של ארץ ישראל, הגינה האקולוגית, גוף האדם, חומרים ותכונותיהם, אקלים ואיכות הסביבה.

אשכול החינוך מיוחד – הלימודים מתמקדים בהכרת מאפיינים ודרכי הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים. האשכול הוא חובה מפני שהיום בכל גן ישנם ילדים עם צרכים מיוחדים ויש צורך להכיר את הצרכים ומגוון דרכי הוראה שמתאימות לאוכלוסייה הזאת.

 

איך זה עובד? 

התכנית הינה בהיקף של 4 שנות לימוד ונחלקת למספר תחומים.

לימודי חינוך הוראה ויסוד: הלימודים כוללים קורסי פסיכולוגיה, קורסים בחינוך מיוחד, קורס בחירה בחינוך, אוריינות אקדמית, מבוא לסטטיסטיקה, שיטות מחקר כמותי/איכותני, אנגלית, לשון , מיומנות אקדמית ממוחשבת, ימי עיון חוגיים, תרבות ומורשת, מנהיגות בחינוך/חינוך לדמוקרטיה, זהירות בדרכים, חשיבה מחשובית, עזרה ראשונה ועוד.

 

לימודי דיסציפלינה:

שנה א' – לימודים תיאורטיים מהדיסציפלינה כולל קורסים במוסיקה ותנועה לגיל הרך. שנה א' מהווה בסיס אקדמי תיאורטי מעמיק להוראה בגיל הרך.

שנה ב' – לימודים אקדמיים מתוך הדיסציפלינה של הגיל הרך בשילוב התנסות מעשית בגילאי לידה עד שלוש ובגן צעיר. התנסות מעשית הינה חלק משמעותי מאוד במסלול הלימודים ומאפשרת לשכלל את הפרקטיקום להוראה בליווי והדרכה של מדריך פדגוגי וגננת מאמנת מנוסה בשדה.

שנה ג' – לימודים אקדמיים וסמינריון בגיל הרך והשתתפות ב"אקדמיה הגן" -  יומיים התנסות בשדה מלווה בגננת מכשירה ומדריך פדגוגי מטעם הקמפוס.

שנה ג' ווההתנסות המורחבת מאפשרים לסטודנט לרכוש כלים , ידע וביטחון לקראת שנת הסטאז'.

שנה ד' – בשנה הרביעית הסטודנטים יוצאים לשדה ומשלבים סטאז' במקביל לקורסים שנותרו בדיסציפלינה. הסטאז' בהוראה מתקיים בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'. סטאז' מיועד להענקת רישיון הוראה ממשרד החינוך והוא לא מהווה חובה עבור זכאות בלימודי תואר ראשון.

בוגרים ובוגרות

משתלבים בגני הילדים או בבתי הספר במידה ועשו הרחבת הסמכה לכיתות א-ב.

לצפיה בתנאי קבלה

 

 

 

 

ראש המסלול -  ד"ר אביבה דן

 

תואר ראשון בחינוך לגיל הרך נותן לכם הזדמנות ייחודית להעניק לילדים בגיל הרך, בסיס משמעותי לכל החיים. התכנית לחינוך והוראה בגיל הרך מכשירה פרחי הוראה למקצוע גננת בגני ילדים ומבוססת על פילוסופיה חינוכית הומניסטית, פרוגרסיבית, קונסטרוקטיבית. 

אנו מאמינות שהילד הוא בעל ידע ותפקיד הגננת הוא לכוון, להדריך, לתווך את תהליכי התפתחות של הילד. תוכנית הלימודים בקמפוס אוהלו מבוססת גישה הוליסטית המבינה שכל תחומי ההתפתחות: הקוגניטיבי, הרגשי, החברתי והמוטורי בגיל הרך הם שווי ערך ומהווים בסיס משותף אחד. 

התכנית מכשירה מחנכות ומחנכים בטווח הגילאים לידה עד 6, עם אפשרות להרחבת הסמכה להוראה בכיתות א'- ב'. לאור עדכון חוק חינוך חובה מגיל שלוש, מותאמים תכני הלימודים לגיל הרך. 

הלימודים מכשירים את המחנכות והמחנכים לגיל הרך לעבודה מערכתית, פדגוגית ואקולוגית בהתאמה לשלבי ההתפתחות של הילדים בגילאים הצעירים. הלימודים התיאורטיים משולבים בהתנסות מעשית במסגרות החינוך לגיל הרך לאורך כל שנות ההכשרה.

הפדגוגיה מבוססת על למידה משמעותית, כשהתכנים נלקחים מהחיים של הילדים ומקהילתם, תוך בדיאלוג ותווך בן הילדים והמבוגרים המפתחים את קהילת הגן. התכנית פועלת לפתח מחנכות ומחנכים לגיל הרך עם יכולת לעבודה מערכתית, שיודעים לבנות קשרים איכותיים עם הילדים, משפחותיהם, הקהילה שבה הגן נמצא וכל הגורמים המעורבים בתהליכי העבודה המקצועית בגן.

 

ד"ר אביבה דן

ראש המסלול לחינוך והוראה לגיל הרך

 

ד"ר דן בוגרת תכנית שוורץ של אוניברסיטת העברית הר הצופים. בעלת תואר Ph.d. מאוניברסיטת קלוג' ברומניה . חוקרת וכותבת בתחומים של שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בגנים רגילים. מרצה בחוג להוראה לגיל הרך וחברת צוות מובילה בפרויקט "אקדמיה כיתה".

 

 

 

 

ראש המסלול

 דר' אביבה דן

 

מרצה בכיר 

דר' יוסי יפה 

 

מורה 

דר' נייפלד עדני

דר' אגוז ליבשטיין טופז 

דר' לוי קרן 

דר' עין גדי ענת

דר' צונג רונית

דר' קדוסי איילה

 

ההתנסות בהוראה במסגרת הלימודים בקמפוס אוהלו לחדשנות בחינוך ובהוראה של מכללת תל-חי נעשית בדגם התנסות קלינית, המאפשרת לסטודנט ליישם תיאוריות שלמד, תוך התנסות בשדה החינוך, קבלת מודל ממורה מנוסה והדרכה ספציפית ממדריך פדגוגי מטעם הקמפוס.

סגל קמפוס אוהלו, מלווה את ההתנסות של הסטודנט בשטח בקורס דידקטיקה, המביא מודלים ותיאוריות חינוכיות מוכרות וחדישות, המבוססות על ביבליוגרפיה עדכנית. המכללה מלווה את התנסותם של הסטודנטים במחקרים הבאים לחדש ולשפר את ההכשרה.

ייחודיותו של קמפוס אוהלו לחדשנות בחינוך ובהוראה, כקמפוס פורץ דרך בתחום הפדגוגיה החדשה, שילוב הטכנולוגיה בהוראה ומרחבי למידה דינאמיים, בא לידי ביטוי בעבודת הסטודנט בשדה החינוכי, המביא עימו לבתי הספר המכשירים, דרכי הוראה חדישות ושימוש בטכנולוגיה. המכללה מלווה את הסטודנט ביישום דרכי ההוראה החדשות במהלך התנסותו.

 

 

שלבי ההכשרה:

סטודנטים סדירים לתואר ראשון (B.Ed) בחינוך והוראה לגיל הרך:

בשנה השנייה ללימודיהם, מתנסים הסטודנטים במסגרות לידה - ארבע, במעונות יום ופעוטונים ובגני טרום חובה, זאת בצמוד לגננת מאמנת.  במקביל מתקיים בקמפוס  קורס דידקטיקה בהוראת שכבת הגיל לידה- ארבע.

בשנה השלישית, מתנסים הסטודנטים במסגרת תכנית "אקדמיה גן", בהוראה בגני חובה, בצמוד לגננת מכשירה. בקמפוס, נלמדות תיאוריות חינוכיות ספציפיות לגיל זה במסגרת קורס דידקטיקה .

בשנה רביעית -  מתקיים הסטאז' בהוראה בגנים בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.

 

הרחבת הסמכה לכיתות א'- ב'

סטודנט שבוחר בכך, יכול להרחיב את ההסמכה להוראה בכיתות א'-ב'. הרחבה זו מתקיימת בשנים ג' או ד' וכוללת התנסות בהוראה בכיתות א'-ב' וכן קורס דידקטיקה הכולל דרכי הוראה מתאימות לשכבות גיל אלו. 

 

סטודנטים לתעודת הוראה/ הסבת אקדמאיים

בשנה הראשונה ללימודיהם, מתנסים הסטודנטים בגני טרום חובה, זאת בצמוד לגננת מאמנת. במכללה מתקיים קורס דידקטיקה בהוראת שכבת הגיל.

בשנה השניה, מתנסים הסטודנטים בהוראה בגני חובה, בצמוד לגננת מאמנת.  במכללה, נלמדות תיאוריות חינוכיות ספציפיות לגיל זה במסגרת קורס דידקטיקה .

בשנה השלישית  מתקיים הסטאז' בהוראה בגנים בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.

 

הדרכה פדגוגית

הקורסים וליווי ההתנסות הינם באחריות המדריכים הפדגוגיים של סגל ההוראה בקמפוס אוהלו. במסגרת ההדרכה יצפה המד"פ בסטודנט בביקוריו בגני הילדים ויעריך את הוראתו.

 

 

שעות מענה טלפוני: 10:00-13:00  
שעות קבלה: 9:00-10:00, 14:00-15:00

גב' אדווה מאיירס קלפון 04-6825014 advam@telhai.ac.il 
 

מתעניינים בלימודים? מלאו פרטים וניצור איתכם קשר או חייגו 5051*

לימודים בקהילה חמה ותומכת

מכללת "אוהלו" לחינוך ולהוראה שוכנת בקצרין אשר בגולן, במרכזה של אחת משמורות הטבע המרהיבות בנופי הארץ. באוהלו, קהילה ומגורי סטודנטים איכותיים וסל מלגות נרחב.

              
תמונות מהמכללה
יצירת קשר מלאו פרטים או חייגו

5051*