כניסה להוראה – טופס רישום לסדנת סטאז'

מתמחה יקר,

הרישום לסדנאות הסטאז' הוא באחריותך, ובתנאי שהסעיפים הבאים מתקיימים:

  1. סטודנט הלומד במכללה ביום קיום הסדנה אינו יכול להגיש בקשה לסדנה מקוונת!
  2. יש בידך אישור על סיום של 80% מהחובות הלימודיים.
  3. המוסד בו תעשה את הסטאז' נמצא ברשימת "המסגרות המאושרות" המעודכן לשנת תש"פ.
  4. היקף העסקתך יהיה לפחות 1/3 משרה על פני לפחות 6 חודשים.
  5. ביצעת התקשרות עם מורה חונך.